اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
مصوب جلسات ۳۲۲ ، ۳۲۳ و ۳۲۴ مورخ ۵/۱۱/۷۲ ، ۷۲/۱۱/۱۹ و ۷۲/۱۲/۳

 

مقدمه
بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌ العالی) مبنی بر تجدید نظر در اساسنامه شورای نمایندگان و دفاتر آنها در دانشگاه‌ها (موضوع مصوبه شماره ۱۳۶۸/ دش مورخ ۶۹/۶/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه‌های آن) و ایجاد سازمان جدیدی برای تحقق اهداف مورد نظر معظم له "نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها" با این اهداف، وظایف و سازمان تشکیل می‌شود:
ماده ۱ ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها که در این اساسنامه اختصارا نهاد نمایندگی نامیده می‌شود نهادی است که زیر نظر معظم‌ له در کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به انجام وظائف مصرح در اساسنامه می‌پردازد.

ماده ۲ ـ اهداف:
۱ ـ توسعه و تعمیق آگاهی‌ها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزش‌های اسلامی.
۲ ـ ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه‌ها و رشد فضایل اخلاقی در دانشگاهیان.
۳ ـ رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه.
۴ ـ حمایت و هدایت فکری تشکل‌های دانشجویی و دانشگاهی.
۵ ـ حاکمیت بخشیدن به ارزش‌های اسلامی و انقلابی در سطوح اجرایی و علمی.
۶ ـ مقابله با ترویج عقاید و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خود باوری و استقلال فکری.
۷ ـ تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.

ماده ۳ ـ وظایف:
۱ ـ تبیین مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری جلسات، سخنرانی و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن.
۲ ـ انجام دادن مسئولیتهای روحانیت در محیط دانشگاه مانند اقامه جماعت و برپایی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعائر اسلامی و مراسم دینی.
۳ ـ اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و تربیتی در زمینه علوم و معارف اسلامی از قبیل برگزاری گردهمایی‌ها و نشست‌های تخصصی، جلسات پاسخ به سوالات، نشر مقالات و جزوات و فعالیت‌های فوق برنامه و مانند آن.
۴ ـ حضور فعال در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمایی و ارشاد فکری و اخلاقی و پاسخگویی به مسایل شرعی.
۵ ـ هدایت تشکلها و نهادها و حرکت‌های اسلامی دانشجویی و دانشگاهی و تقویت فعالیت‌های اسلامی در دانشگاه.
۶ ـ مطالعه و بررسی وضع دینی و اعتقادی و گرایش‌های فرهنگی و سیاسی در محیط دانشگاه و علل ضعف‌ها و نارسایی‌ها برای دستیابی به راه‌حلهای مناسب.
۷ـ بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز در دانشگاه‌ها.
۸ ـ همکاری با نهادها و مراکز حوزه‌ای و دانشگاهی و پشتیبانی از آنها برای تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.
۹ ـ گزینش علمی و عمومی استادان دروس معارف اسلامی و نظارت بر کیفیت ارایه آن دروس و ارزیابی عملکرد آنان.
۱۰ ـ تایید رییس پیشنهادی گروه معارف اسلامی قبل از معرفی به رییس دانشگاه.
۱۱ ـ نظارت بر رعایت موازین اسلامی و ارزش‌های انقلاب در امور اداره دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی ـ اجتماعی مراکز هنری و ورزشی و خوابگاه‌های دانشگاهی و نیز نشریات داخلی دانشگاه.
۱۲ ـ بررسی مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های راجع به امور فرهنگی در مراکز آموزش عالی و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معیارها و ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی.
۱۳ ـ حمایت از نیروهای متخصص و متعهد در دانشگاه.
۱۴ ـ اعلام نظر کتبی درباره خلاف‌های بین متون جزوات درسی و مباحث راجع به مبانی ارزش‌ها ودیدگاه‌های دینی و اسلامی از طرف دفتر مرکزی نهاد، به مسئولان ذیربط، برای اصلاح.
تبصره ۱: درمواردی که اجرای بندهای این ماده نیاز به حضور مسئول نهاد در یکی از شوراها، هیات‌ها یا کمیته‌های وزارتخانه‌، دانشگاه یا دانشکده داشته باشد از وی برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.
تبصره ۲: به منظور اجرای وظایف ناشی از این ماده، صورت جلسات شوراها و هیات‌ها و کمیته‌های تبصره ۱ به اطلاع مسئول نهاد می‌رسد.
تبصره ۳: مسئول نهاد در هر دانشگاه نظرها و تذکرات خود را در هر یک از موارد بررسی و اقدام لازم کتبا به رییس یا مسئولان دانشگاه یا مرکز آموزش عالی اعلام می‌دارد، در صورت عدم موفقیت یا عدم اعتنا، موضوع به شورای نمایندگان احاله می‌شود تا با حضور طرفین بررسی و تصمیم‌ نهایی اتخاذ شود.
۱۵ ـ عضویت نماینده‌ای از نهاد در شورای عالی برنامه‌ریزی و نماینده‌ای در هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگانی در هیات‌های عالی گزینش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این چهار نماینده به پیشنهاد رییس نهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب خواهند شد.

 

 

آیین‌نامه اجرایی دستورالعمل اخیر مقام معظم رهبری در خصوص فعالیتهای فرهنگی که جنبه دینی دارند


  ماده 1 ـ مسئولیت کلیه امور مربوط به فعالیتهای فرهنگی دینی که به لحاظ موضوع و ماهیت، دینی و مذهبی هستند و مستقیماً در جهت تبیین و ترویج معارف و ارزشهای اسلامی می‌باشند، اعم از برنامه‌ریزی و اجرای آنها به عهده نهاد می‌باشد 
  این فعالیتها عبارتند از : 

  ـ اقامه نماز جماعت و امور مساجد و نمازخانه‌ها 
  ـ دعوت از روحانیون و مبلغین 
  ـ برگزاری مراسم و مناسبتها و سخنرانیهای مذهبی 
  ـ برگزاری برنامه‌های قرآنی حفظ ـ قرائت و مفاهیم 
  ـ امور مربوط به هیأت و محافل و مجالس مذهبی 
  ـ امور مربوط به تبیین احکام شرعی 
  ـ برگزاری مسابقات دینی و اسلامی 
  ـ برگزاری برنامه‌ها، سمینارها و محافل بحث و بررسی مسائل دینی و اسلامی 
  ـ برگزاری آموزش فوق برنامه‌، متون دینی و معارف اسلامی و علوم حوزه‌ای 
  ـ امور مربوط به تدوین و انتشار نشریات و جزوات دینی 
  ـ امور مربوط به کتابخانه‌ها و نوارخانه‌های خاص مذهبی 
  ـ برگزاری اردوهای تربیتی، دینی و سفرهای زیارتی 
  ـ امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب ضوابط و مقررات 
  ـ برگزاری برنامه‌های ادبی و هنری ویژه موضوعات مذهبی 
  ـ انجام مشاوره‌های دینی، معنوی و اخلاقی 

  تبصره : اجرای برنامه‌های فوق با هماهنگی فیمابین نهاد و مدیریت دانشگاه خواهد بود. 

  ماده 2 ـ مسئولیت بخش دینی فعالیتهای فرهنگی عام به عهده نهاد بوده و اجرای آنها نیز با هماهنگی فیمابین نهاد و مدیریت صورت می‌گیرد. 

  ماده 3 ـ کلیه تشکلهای دانشگاهی کماکان متناسب با شرح وظایفشان مجاز به برنامه‌ریزی و اجرای فعالیتهای خود می‌باشند. 

  ماده 4 ـ نهاد نمایندگی می‌تواند اجرای برخی از فعالیتهای فرهنگی دینی را به مدیریتهای دانشگاه واگذار نماید. 

  ماده 5 ـ امکانات و تسهیلات لازم برای انجام وظائف مستمر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از قبیل فضای کار ـ لوازم اداری ـ سرویس نقلیه بر اساس آئین‌‌نامه‌های دانشگاه تأمین می‌شود. 

  ماده 6 ـ بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با مدیریت اجرای برنامه‌های فرهنگی دینی نهاد ـ اعم از آن که خود نهاد مجری باشد و یا اجرای آنها را به مدیریت، تشکلها و نهادها واگذار نماید ـ با استفاده از امکانات، اعتبارات و تسهیلات موجود دانشگاه صورت می‌گیرد و امکانات و تسهیلات غیر موجود نیز در حد امکان از سوی دانشگاه تهیه می‌گردد. 

  ماده 7 ـ جهت هماهنگی اجرائی کلیه فعالیتهای فرهنگی در دانشگاه شورائی با ریاست رئیس دانشگاه و مرکب از مسئول نهاد ـ معاون فرهنگی نهاد معاون دانشجویی دانشگاه و بر حسب مورد نمایندگان تشکلها و نهادهای انقلابی و مسئولین دانشگاه تشکیل می‌شود. 

  تبصره : تشکلها و نهادهای مدعو با توافق رئیس دانشگاه و مسئول نهاد تعیین می‌شوند.