نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یکشنبه های مسئولین

یکشنبه های مسئولین

یکشنبه های مسئولین

یکشنبه های مسئولین 
نشست پرسش وپاسخ مسئولین دانشگاه اراک 
با حضور معاونت دانشجویی و فرهنگی جناب آقای دکتر بهرامی ، رئیس اداره تغذیه جناب آقای محمد دینی، رئیس اداره خوابگاه ها جناب آقای جهانبخش
یکشنبه 10آذر ماه 98 بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد فاطمه الزهرا(ص)