نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیات دانشجویی محبان اهل بیت (ع) درباره

این هیئت نیز در راستای اهداف نهاد مقام معظم رهبری در دانشگا هها فعالیت می نماید و به عنوان یک مجموعه فرا تشکلی برنامه های زیر را انجام می دهد:
 
برگزاری مراسم مذهبی و مناسبتی، برگزاری اردوهای مختلف آموزشی، فرهنگی، سیاحتی و زیارتی جهت اعضا، برگزاری مراسم دعا و مناجات در دانشگاه و خوابگا هها، همکاری دربرگزاری مراسم اعتکاف دانشجویی.