نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نهضت مردمی مسجد سازی

نهضت مردمی مسجد سازی

 

 

 با 1000 تومان صاحب خانه شوید.
 
 امام باقر (ع) میفرمایند: کسی که یک مسجد بنا کند هرچند کوچک باشد، خداوند یک خانه در بهشت برای وی بنا میکند.
 
 نهضت مردمی مسجد سازی با هدف ساخت مساجد ساده
 
 بدون آلایش، محکم، ارزان در مناطق محروم و پرجمعیت مشارکت نمایید.
 
شماره گیری #23*7*733* و پرداخت مبلغ دلخواه