نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نهاد مقام معظم رهبری معرفی

براساس آیین نامه اجرایی نهاد، مسئولیت کلیه امورمربوط به فعالی تهایی که محتوای فرهنگی و دینی دارند اعم از برنامه ریزی و اجرا بر عهده نهاد است و این فعالیتها با هماهنگی ریاست دانشگاه اجرا میشوند وعبارتند از:
اقامه نماز جماعت و امور مساجد در نمازخانه ها و هیئت ها، دعوت از روحانیون و مبلغان آگاه در ماه مبارک رمضان، ماه محرم،ایام فاطمیّه و ...، برگزاری گردهمایی ها شامل نشست، سخنرانی، پرسش و پاسخ، میزگرد،مناظره، ه ماندیشی و ...، برگزاری مسابقات فرهنگی، مذهبی، برنامه های ادبی و هنری ویژه موضوعات مذهبی، برگزاری کلاسهای آموزشی متون دینی و معارف اسلامی از جمله نهج البلاغه، صحیفه سجّادیه و ...، تدوین و انتشار نشریات و جزوات دینی، ایجاد و تقویت کتابخانه و نوارخانه مذهبی، برگزاری اردوهای آموزشی، تربیتی و زیارتی، انجام مشاوره های دینی، اخلاقی، خانوادگی و به صورت حضوری و مکاتبه ای، مطالعه و بررسی وضع دینی، اعتقادی، گرایش های فرهنگی و سیاسی درمحیط دانشگاه و همچنین علت یابی ضعف ها و نارسایی ها برای دستیابی به راه حل های مناسب، همکاری با نهادها و مراکز حوزه ای و دانشگاهی و پشتیبانی از آنها برای تقویت پیوند حوزه ودانشگاه، گزینش علمی و عمومی استادان دروس معارف اسامی و نظارت برکیفیت ارائه آن دروس و ارزیابی عملکرد آنان، تایید رئیس پیشنهادی گروه معارف اسامی قبل از معرفی به رئیس دانشگاه، حاکمیت بخشیدن به ارزش های اسامی و انقلابی درسطوح اجرایی و علمی و مقابله با ترویج عقاید و افکارانحرافی و هجوم فرهنگی و همچنین تقویت روح خودباوری واستقلال فکری.