نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست صمیمانه دفتر نهاد با اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی

نشست صمیمانه دفتر نهاد با اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی

نشست صمیمانه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک با اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی در اتاق شورای این دانشکده برگزار گردید. 

 با توجه به ضرورت ارتباط دفتر نهاد و اعضای هیئت علمی، سلسله جلساتی با اعضای هیئت علمی دانشکده ها به صورت صمیمی و دوستانه برگزار می شود که اعضای محترم هیئت علمی پیشنهادات، انتقادات و دغدغه های ذهنی خود را با دفتر نهاد در میان بگذارند.