نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست صمیمانه دفتر نهاد با اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و زبان

نشست صمیمانه دفتر نهاد با اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و زبان

نشست صمیمانه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک با اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و زبان در اتاق شورای این دانشکده برگزار گردید. 

 با توجه به ضرورت ارتباط دفتر نهاد و اعضای هیئت علمی، سلسله جلساتی با اعضای هیئت علمی دانشکده ها به صورت صمیمی و دوستانه برگزار می شود که اعضای محترم هیئت علمی پیشنهادات، انتقادات و دغدغه های ذهنی خود را با دفتر نهاد در میان بگذارند.