نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موسسه خیریه دانشجویی جوادالائمه(ع) درباره

این مؤسسه که تحت نظر نهاد فعالیت می نماید، از گروهی از دانشجویان خدمت گزار تشکیل شده است که از سال 1382 به منظور نهادینه کردن فرهنگ جوانمردی و حمایت از محرومان و نیز ارتقای روحیه محرومی تزدایی در جامعه دانشگاهی کشور، با استعانت ازامیرمؤمنان، حضرت علی (ع)، فعالیت خود را در دانشگاه اراک شروع کرده اند و تا کنون موفق به انجام موارد ذیل گشته اند:
 
شناسایی و حل مشکلات دانشجویان نیازمند به صورت محرمانه، کمک های مالی مستمر به دانشجویان شناسایی شده، توزیع برنج و غذای اهدایی دانشجویان در مناطق محروم شهر، توزیع صندوق های صدقه در دانشگاه و خوابگاه ها.