نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم جشن ازدواج دانشجویی

مراسم جشن ازدواج دانشجوی

مراسم جشن ازدواج دانشجویی

مکان: دانشگاه مرکزی، ساختمان گل و گلاب سالن هشت شهریور 
 
زمان: 30 بهمن، ساعت 15:30