نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تودیع جناب آقای دکتر معین طاهری

مراسم تودیع جناب آقای دکتر معین طاهری

مراسم تودیع جناب آقای دکتر معین طاهری

مراسم تودیع جناب آقای دکتر معین طاهری از سمت دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه اراک در حاشیه جلسه شورای هم اندیشی استادان
در روز یکشنبه 17 شهریور دردفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در ساختمان دکترقریب برگذار شد با حضور اعضای شورای هم اندیشی برگذار شد