نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فضای مجازی دانشگاه اراک درباره

با توجه به اهمیت فضای مجازی در دنیای کنونی حضور فعال و مؤثر دانشگاهیان شامل اساتید، کارمندان و دانشجویان، موجب بالندگی دانشگاه در زمینه های مختلف خواهد بود، لذا شورای فرهنگی دانشگاه اراک بعد از تشکیل جلسات کارشناسی در این خصوص تصمیم به راه اندازی مجموعه فرهنگی جدیدی به نام « کمیته فضای مجازی»  گرفت و موارد ذیل درجلسه مورخ 1395/2/14 به تصویب این شورا رسید. این کمیته متشکل از کمیته عالی (که گروهی از مسئولان فرهنگی دانشگاه هستند.) و کمیته دانشجویی می باشد.
 
اهداف:
 
1- تبیین و ترویج فرهنگ و ارز شهای اسامی و دفاع از آن.
 
2- تلاش در راستای تکمیل فضایل معنوی و اخلاقی.
 
3- افزایش بصیرت و تقویت بینش سیاسی.
 
4- جریان سازی فرهنگی مؤثر در فضای مجازی.
 
5-تمام فعالیت هایی که جنبه فرهنگی دارند در چشم انداز کمیته قرار دارد و گستره فعالیت ها عمومی است، ولی اولویت کار جمعیت دانشگاهیان به صورت ویژه می باشد.
 
6- رئیس کمیته عالی فضای مجازی دانشگاه اراک، رئیس دانشگاه یا نماینده تام الاختیار ایشان، و دبیری این کمیته با معاونت نهاد یا نماینده تام الاختیار نهاد می باشد.