نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زیارت به نیابت؛ هر دانشگاهی یک نائب

زیارت به نیابت؛ هر دانشگاهی یک نائب

زیارت به نیابت؛ هر دانشگاهی یک نائب

 

طرح زیارت به نیابت  هر دانشگاهی یک نائب


دانشگاهیان عزیزی که تمایل به شرکت در مراسم اربعین دارند ولی فرصت آن راندارند می توانند یک دانشجو را به نیابت از خود به مراسم پیاده روی اربعین بفرستند