نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار با خانواده شهید سرلک

دیدار با خانواده شهید سرلک

دیدار با خانواده شهید سرلک

دیدار مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مهدی مهدوی اطهر به همراه تعدادی از دانشگاهیان دانشگاه اراک  با خانواده محترم شهید سرلک  در اخرین سه شنبه از ماه بهمن .