نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین همایش ادبیات مقاومت

دومین همایش ادبیات مقاومت

دومین همایش ادبیات مقاومت

 دومین همایش ادبیات مقاومت 
 
با محوریت شهید سپهبد قاسم سلیمانی
 
پذیرش مقالات به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی
 
به 10 مقاله برتر که بیشترین امتیاز را کسب کنند جوایزی اهدا خواهد شد