نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره مجازی:معرفت سیاسی و بصیرت انقلابی

دوره مجازی:معرفت سیاسی و بصیرت انقلابی

دوره مجازی:معرفت سیاسی و بصیرت انقلابی

 
 
 
ویژه کارکنان و ائمه جماعات دانشگاه 
 
زمان: 98/10/10 لغایت 98/11/22
 
جوایز: 5 عدد کارت هدیه