نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره تربیت مربی آثار شهید مطهری

دوره تربیت مربی آثار شهید مطهری

دوره تربیت مربی آثار شهید مطهری

 
سومین دوره تربیت مربی ومدرس کشوری با محوریت اثار شهید مطهری اغاز شد مهلت ثبت نام ۳تیرماه ۹۸