نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی گام دوم

برگزاری دوره آموزشی گام دوم ویژه دانشجویان و کارکنان از ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ لغایت ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ به صورت مجازی از طریق سایت : http://yon.ir/ecaraku