نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشگاه اخلاق مدار

دانشگاه اخلاق مدار

دانشگاه اخلاق مدار

 ویژه کارکنان و مدیران
 
 با حضور: دکتر اسلامی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 
 زمان: 30بهمن 98 ساعت 8:30 صبح
 
 مکان: دانشکده علوم پایه سالن شهید چمران