نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حکم انتصاب دبیر شورای هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه اراک

حکم انتصاب دبیر شورای هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه اراک

حکم انتصاب جناب آقای دکتر سید محمدرضا حسینی نسب به سمت دبیر شورای هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه اراک