نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته رسانه دانشگاه اراک

جلسه کمیته رسانه دانشگاه اراک

جلسه کمیته رسانه دانشگاه اراک با حضور مسئولین رسانه دانشکده ها مورخ ۳ بهمن ۱۴۰۲ در دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه اراک برگزار گردید.