نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با هیئت رئیسه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

جلسه هم اندیشی با هیئت رئیسه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی روز دوشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۸ در اتاق شورای دانشکده فنی و مهندسی با حضور هیئت رئیسه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی، مسئول دفتر نهاد، دبیر هم اندیشی و سایر اعضای شورای راهبری دفتر نهاد برگزار گردید.