نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه جبهه دانشجویی انصار المهدی (عج)

جلسه جبهه دانشجویی انصار المهدی (عج)

جلسه پایانی جبهه دانشجویی ‌انصار ‌المهدی(عج) در سال 1402 روز چهارشنبه مورخ 16 اسفند ماه با محوریت جمع بندی سالانه، آمادگی برای ورود به ماه رمضان و برنامه ریزی جهت شب های این ماه مبارک تشکیل شد. و در پایان این جلسه از دانشجویان فعال انتخاباتی تقدیر و تشکر به عمل آمد.