نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیانیه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

بیانیه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

 
بیانیه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
 
#موکب_شهید_سلیمانی 
 
پویش ملی قرآنی #دربهشت
 
arak_nahad@