نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست یکشنبه های مسئولین

برگزاری نشست یکشنبه های مسئولین

برگزاری نشست یکشنبه های مسئولین

یکشنبه های مسئولین 

نشست پرسش وپاسخ مسئولین دانشگاه اراک

باوحضور معاونت پشتیبانی وتوسعه منابع انسانی جناب اقای دکتر صادقی ومدیران این حوزه

یکشنبه هشتمین روز دی ماه بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد فاطمه الزهرا (ص)