نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی استادان و نخبگان در سال 1400

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی استادان و نخبگان در سال 1400

 

برگزاری اولین جلسه شورای هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه اراک در سال 1400 با حضور اعضای این شورا