نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از خوابگاه های دانشجویی

بازدید مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از خوابگاه های دانشجویی

بازدید مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از خوابگاه های دانشجویی

بازدید مسئول نهاد نمایندگی حجت الاسلام والمسلمین مهدوی اطهر و معاونت نهاد حجت الاسلام والمسلمین حیدری و مدیر اجرایی آقای قدیری از خوابگاه های دانشجویی صورت پذیرفت.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین مهدوی اطهر درباره موضوعاتی ازقبیل نمازخانه خوابگاه ، مشکلات ایاب وذهاب  با دانشجویان صحبت کردند.