نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سر زده مسئولین نهاد دانشگاه اراک از روند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

بازدید سر زده مسئولین نهاد دانشگاه اراک از روند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

بازدید سر زده مسئولین نهاد دانشگاه اراک از روند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

 

بازدید سرزده مسئول نهاد حجت الاسلام والمسلمین مهدوی اطهر به همراه معاونت نهاد حجت الاسلام و المسلمین حیدری ، مدیر اجرایی نهاد جناب آقای قدیری ، دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان جناب آقای دکتر حسینی نسب و هم چنین کارشناسان واحد خواهران خانم کریمی و خانم داود آبادی در ساعت 11:30 از روند ثبت نام ورودی های جدید کارشناسی در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک جهت پیگیری از روند ثبت نام و درجریان قرار گرفتن مشکلات دانشجویان جدید الورود با گفتگوی حضوری و ترغیب ایشان به عضویت در تشکل های دانشجویی در آغازین روز مهر ماه