نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین آیین معرفی و جشن امضای کتاب

اولین آیین معرفی و جشن امضای کتاب

اولین آیین معرفی و جشن امضای کتاب

اولین آیین معرفی و جشن امضای کتاب
کتاب هورس روایت شگفت انگیز خانم حمیده دریا بیگی همراه با اجرای تئاتر 
دانشکده علوم پایه تالار شهید چمران دوشنبه ۱۸ آذرماه ساعت ۹:۴۵ صبح