نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاح کارگاه کارآفرینی با هدف توانمند سازی و حفظ کرامت مددجویان

افتتاح کارگاه کارآفرینی با هدف توانمند سازی و حفظ کرامت مددجویان

 
 
افتتاح کارگاه کارآفرینی با هدف توانمند سازی و حفظ کرامت مددجویان
 
خیرین محترم لطفا پس از واریز وجه برای تفکیک از سایر واریزی های خیریه مبلغ را به همراه عبارت "کارگاه کارآفرینی" به سامانه پیامکی 30007004173558 ارسال نمایید.
 
#موکب_شهید_سلیمانی 
 
arak_nahad@