نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام برندگان مسابقه کتابخوانی تغییر یا تکرار

اعلام برندگان مسابقه کتابخوانی تغییر یا تکرار

 
 
 
نفر اول: سرکار خانم زهرا رضایی
 
نفر دوم: سرکار خانم فاطمه فراهانی
 
نفر سوم: جناب آقای اسحاق محمددینی
 
 
#موکب_شهید_سلیمانی 
 
پویش ملی قرآنی #در_بهشت
 
@arak_nahad