نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردو یک روزه دانشجویی

اردو یک روزه دانشجویی

اردو یک روزه دانشجویی

اردوی  یک روزه زیارتی قم جمکران ویژه دانشجویان

اولویت با کسانی هستند که:

1- درکارگاه مهدویت شرکت کرده باشند.

2- دانش پژو ه هایی که در حوزه علوم اسلامی ثبت نام نموده اند(زندگی توحیدی)

3-کسانی که زودتر ثبت نام کرده اند.