بازديد هيئت رئيسه و اعضاي هيئت علمي دانشگاه اراك از مناطق جنگي آبادان ،نيروگاه اتمي بوشهر و منطقه اقتصاد و انرژي پارس عسلويه

بازديد 5روزه هيئت رئيسه واعضاي هيئت علمي دانشگاه اراك از25تا30 ديماه برگزار گرديد. در اين بازديد كه به همت دفتر هم انديشي استادان دانشگاه اراك برگزار شده بود ،تعداد20نفراز اساتيد شركت داشتند. در روز اول ايشان از از مناطق جنگي هويزه ،شلمچه و دهلاويه بازديد كرده و نماز رادر مسجدجامع اهواز اقامه نمودند سپس با عزيمت به شهر بوشهر نيروگاه هسته اي بوشهر را مورد بازديد قرار دادند و از اداره بنادر وكشتيراني استان بوشهر نيزبازديد به عمل آوردند بازديد از پالايشگاه ها و پتروشيمي هاي منطقه پارس جنوب پايان بخش اين برنامه بود.