سایت آیات منتخب هفته

قابل توجه دانشگاهیان و دانشجویان عزیز


معرفی سایت آیات منتخب هفته (نکات قرآنی)


سایت نکات قرآنی در نظر دارد به طور هفتگی یک آیه برگزیده از هر صفحه قرآن مجید را که برای مخاطبان دانشگاهی

دارای پیام های جذاب و کاربردی می باشد با مشارکت دانشجویان مورد مطالعه و بحث قرار دهد.

با ثبت نام در سایت

با درج مشخصات و با مشارکت و مطالعه، اظهارنظر درباره نکات قرآنی ثبت شده و درج نکات جدید

از نورانیت و برکات انس با قرآن مجید و در زندگی فردی

و فعالیت ها علمی و جوایز نفیس مادی و معنوی ویژه سفرهای عمره و عتبات و ... بهره مند شوید.


ورود به سایت و ثبت نام