سرفصل های آموزشی ضیافت اندیشه استادان و نخبگان دانشگاه اراک

جهت دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید

 

 

 

اخلاق حرفه ای سطح یک :

 

 

 

تاریخ تمدن سطح یک :

 

 

 

ثبت نام ضیافت اندیشه استادان و نخبگان دانشگاه اراک

جهت ثبت نام روی تصویر زیر کلیک کنید

 

 

 

ضیافت اندیشه استادان و نخبگان 98

ضیافت اندیشه استادان و نخبگان 98

تصاویر ضیافت اندیشه سال 97