اعضای ستاد اقامه نماز

 

دکتر سعید حمیدی

حجت الاسلام  والمسلمین مهدی مهدوی اطهر

دکتر علیرضا بهرامی

دکتر رضا پورایمانی

دکتر نوراله کریمیان

جناب آقای مسعود شهرجردی

جناب آقای حمید قدیری

سرکار خانم فاطمه کریمی