نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیانیه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک به مناسبت سالروز شهید سلیمانی و رحلت آیت الله مصباح یزدی

بیانیه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک به مناسبت سالروز شهید سلیمانی و رحلت آیت الله مصباح یزدی

بیانیه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک به مناسبت سالروز شهید سلیمانی و رحلت آیت الله مصباح یزدی