نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا

دوشنبه های هر هفته مراسم پر فیض قرائت زیارت عاشورا برگزار می گردد و بعد از قرائت حاضران میهمان سفره اهل بیت هستند.