حجت الاسلام و المسلمین مهدی مهدوی اطهر

مسؤل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

حجت الاسلام و المسلمین مجید حیدری

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

جناب آقای حمید قدیری

مدیر اجرایی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری